Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Top taarten Vlaardingen KvK nummer: 66740266.
1.2 Door een bestelling te doen via internet of telefonisch gaat u een overeenkomst aan met Top Taarten Vlaardingen en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.Top Taarten Vlaardingen heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van Top Taarten Vlaardingen tot de volledige betaling van de bestelling van de taart of cupcakes heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 bestellen/reserveren
2.1 Bestellingen en reserveringen van taarten en cupcakes kunnen middels een e-mail of het contactformulier op de website worden geplaatst. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Taarten dienen afgehaald te worden in Vlaardingen met uitzondering van bruidstaarten. Afhalen kan vanaf 8.00 in de ochtend. De afhaaltijd gaat altijd in overleg. Buiten deze tijd kan ik niet garanderen dat er iemand aanwezig is. Het adres is Lindendreef 117 Vlaardingen.
2.2 Top Taarten Vlaardingen is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens. Telefonische bestellingen worden altijd nog per email bevestigd om fouten te voorkomen.
2.3 Een bestelling van een taart dient het liefst minimaal 3 weken van te voren geplaatst te worden. Een bruidstaart minimaal 4 weken van te voren. Indien de taart later besteld wordt, kan ik niet altijd meer een plekje reserveren. Bij uitzondering maak ik ook een taart in spoedopdracht, minimaal 1 dag van te voren bestellen en alleen als de agenda van Top taarten het toelaat. Ik kan altijd kijken wat ik kan doen.

Artikel 3 Bestellingen annuleren
3.1 Annuleren door opdrachtgever: taart- of cupcakebestellingen kunnen tot zeven dagen vooraf schriftelijk geannuleerd worden tenzij anders schriftelijk is afgesproken. In geval van volledige betaling vooraf zal het bedrag terugbetaald worden na vermindering van 25% van het totaalbedrag voor de onkosten die gemaakt zijn .
3.2 Bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd wanneer Top taarten de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijk ik of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal de betaling zo snel mogelijk terug worden betaald. Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met Top Taarten overschrijden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site zijn in euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 5 Betaling
5.1 U kunt de bestelling bij afhalen contant betalen. Het liefst zoveel mogelijk gepast of dit vooraf aangeven. Top Taarten beschikt niet over pin. De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.
5.2 U ontvangt de bankgegevens per mail of ik verwijs u door naar mijn site . U dient er voor te zorgen dat de betaling binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn op de rekening van Top taarten bijgeschreven is.

Artikel 6 Klachten
6.1 Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te maken. Top taarten Vlaardingen is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter beoordeling aan Top Taarten te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Top Taarten Vlaardingen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Top Taarten Vlaardingen sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7.2 Top Taarten Vlaardingen is nimmer verplicht tot vergoeding aan bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door Top taarten geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht worden door een bevoegde rechter.
8.2 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Top taarten Vlaardingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ik garandeer dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die ik u vraag wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal ik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ik verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.

Artikel 10 bezorging
10.1 Top Taarten Vlaardingen bezorgt ook aan huis. De bezorgkosten zijn in de prijslijst te vinden of op aanvraag.